VishwaRaj

infrastructure
VishwaRaj Hospital

VishwaRaj Hospital

Reception

Reception

Atrium

Atrium

General Ward

General Ward

Paediatric Ward

Paediatric Ward

Maternity Ward

Maternity Ward

Semi Private Room

Semi Private Room

Private Room

Private Room

Private Room 1

Private Room

Suite Room

Suite Room

ICU

ICU

Labor Room

Labor Room